janasena party office markapur address is at Lakshmi Chennakesava Nagar, Markapur – 523316, Prakasam District. A.P

Phone : 94406 08787

janasena party office markapur

Gmail: kasiemmadi@gmail.com

Incharge name is : Immadi Kasi nath garu,Markapur