Ghee sweets kavali

Ghee sweet kavali shop is B.P.S special Icecreams and GHEE sweets.

propriotor garu name is: bejawada prakasha rao.

This shop is established in 1940 almost 80 years served kavali people.